Microsoft Dynamics 365

Prodej, servis a marketing na platformě Microsoft cloud

Licencování

Velice flexibilní systém a nemusíte kupovat drahé licence

Licencování Dynamics 365 je navrženo tak, aby se přizpůsobilo přesně vašim potřebám. S možností výběru aplikací, plánů a víceúrovňových cen můžete zvolit takovou kombinaci funkcí, která nejlépe vyhovuje právě vaši organizaci. S Dynamics 365 můžete začít hned a jen s těmi licencemi, které skutečně využijete.

Customer Engagement Plán

$115

Uživatel/měsíc

Unified Operations
Plán

$190

Uživatel/měsíc

Dynamics 365
Plán

$210

Uživatel/měsíc

Porovnejte plány

Customer
Engagement plán

$115

Unified
Operations plán

$115

Dynamics 365
plán

$115

Aplikace
a nabídky


Finance and Operations

Retail

Talent

Talent: Onboard

Customer Service

Project Service Automation

Field Service

Marketing 

Microsoft Relationship Sales Solution

Add-on

Add-on

Business Central

Al-driven insights

Sales Insights

Customer Insights

Customer Service Insights

Mixed reality

Remote Assist 

Layout

Pomůžeme definovat vaše CRM potřeby a priority